Romana English Espańol(Spanish Formal International)
Coroana

YTD - Logistic


 • Asistenţă şi consultanţă pentru dezvoltarea afacerii – domeniile vizate: managementul resurselor, managementul organizaţional, administrativ-logistic, instruirea personalului;
 • Asistenţă şi consultanţă privind analiza diagnostică specifică întreprinderii în vederea reviziei şi implementarii procedurilor specifice cu referire la recepţie, depozitare, pregătire comenzi pentru livrare, transport la clienţii finali;
 • Asistenţă şi consultanţă privind analiza economică pe domeniul logistic, distribuţie şi transport – analiză costuri, bugete;
 • Asistenţă şi consultanţă privind derularea proceselor, fluxurilor şi activităţilor interne în vederea optimizării acestora;
 • Asistenţă şi consultanţă privind dezvoltarea de strategii în vederea îmbunătăţirii timpului de livrare şi a identificării rutelor optime de transport, inclusiv strategii privind organizarea şi aprovizionarea depozitelor;
 • Analiza oportunităţilor de achizitii, inclusiv elaborarea de specificaţii tehnice şi optimizări tehnologice;
 • Consultanţă privind identificarea dezvoltarea, utilizarea de soluţii informatice care să permită procesarea rapidă a comenzilor şi gestiunea situaţiei de la nivelul depozitelor;
 • Consultanţă în achiziţionarea de sisteme logistice integrate;
 • Efectuarea de propuneri privind reorganizarea proceselor logistic;
 • Elaborarea de recomandari pentru investiţii şi pentru pregătirea strategiei logistice a beneficiarului;
 • Diagnostic organizaţional şi asistenţă pentru realizarea, actualizarea şi implementarea de strategii de dezvoltare organizaţională;
 • Consultanta manageriala personalizata - coaching;
 • Elaborarea procedurilor şi regulamentelor interne, elaborarea fişelor de post, stabilirea necesarului de personal;
 • Acţiuni de recrutare, selecţie şi evaluare a personalului;
 • Activităţi de instruire a personalului, inclusiv elaborarea de programe formative personalizare, dezvoltarea de metodologii şi cursuri de training;
 • Sesiuni de teambuilding.

2012 © YTD - Toate drepturile rezervate
Gazduire si Creare Site www.websiteuri.ro